اخبار آزمایشگاه مرکزی

راه اندازی دستگاه تجزیه وزن سنجی گرمایی آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفناوری

راه اندازی دستگاه تجزیه وزن سنجی گرمایی در آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفناوری با حضور دکتر غلامحسین خرمی

راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی مکانیک سیالات و انتقال حرارت پیشرفته

آقای دکتر سید حامد جوادی ریاست آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بجنورد ضمن بازدید از روند راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی مکانیک سیالات و انتقال حرارت پیشرفته فرمودند درحال تلاش هستیم تا در کمترین زمان تمام آزمایشگاه های تحقیقاتی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه را به بهره برداری برسانیم.

پیوستن آزمایشگاه مرکزی به شبکه فناوری های راهبردی

بعد از تلاش برای راه اندازی آزمایشگاه مرکزی و آماده بکار شدن تجهیزات این واحد، حال آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بجنورد در حال پیوستن به شبکه فناوری های راهبردی می باشد. 

برگزاری کارگاه توجیهی

برگزاری کارگاه توجیهی